Хэмжээ Нэг удаа 3 сар 6 сар 12 сар
1/4 A6 250,000₮ 500,000₮ 1,000,000₮ 1,500,000₮
1/2 A5 300,000₮ 600,000₮ 1,200,000₮ 1,800,000₮
Нэг нүүр А4 500,000₮ 1,000,000₮ 2,000,000₮ 3,000,000₮
Дэлгэмэл нүүр А3 1,000,000₮ 2,000,000₮ 4,000,000₮ 6,000,000₮
Арын нүүр урд 1,000,000₮ 6 сараас дээш 30% хөнгөлөлттэй
Дэлгэмэл нүүр (A3) 2,3-г нүүр 1,800,000₮
Арын нүүр 3,000,000₮