Өсөх стратеги

Үүлэн дундах ирээдүй

Нэг жилийн дотор дампуурлын ирмэгээс хөл дээрээ боссон АНУ-ын “Avaya” компанийн түүх дэлхийн бизнесийн ертөнцийнхөнд бизнес загвараа дахин нэг харж, цаг үеэсээ хоцрохгүй ...