Азийн сангаас хийсэн “Бизнес эрхлэлтийн орчин дахь авлигын нөхцөл байдал” судалгааг хүргэж байна. Уг судалгааг 330 гаруй аж ахуй нэгжээс авсан бөгөөд ес дэх жилдээ гарч байна.  Судалгааны гол зорилго нь бизнес эрхлэгчдийн өнцөг, бодол дээр тулгуурлан авлига Монгол улсын бизнесийн орчинд хэрхэн нөлөөлж буйг харуулах юм.

Жижиг бизнест 150 саяас бага хөрөнгөтэй, дунд бизнест 150 саяас 2 тэрбум хүртэлх, том бизнест 2 тэрбумаас дээш хэмжээний хөрөнгөтэй бизнес орж буй юм. Нийт оролцогчдыг 100 хувь хэмээн үзэж тэднээс ялгаатай асуулт асуусны үр дүнг хувиар илэрхийлж харуулав.

2018 онд бизнесийн орчинд тулгарсан хамгийн гол хоёр саад бэрхшээл нь өндөр татвар, тусгай зөвшөөрөл, лиценз байв. 2017 онд мэргэжлийн ур чадвар дутмаг гэх бэрхшээл бага байсан бол 2018 онд ихэссэн байна. 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Б. Билэгт

Сайн удирдагчийн ард сайн ажилчид

Өмнөх нийтлэл

Энэ сард болох арга хэмжээ

Дараагийн нийтлэл

Сэтгэгдэл

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.