Эксперт

Креатив сэтгэлгээ-хүн, Креатив салбар-эдийн засаг гэж юу вэ?

Монгол улсын хөгжлийн дөт гарц Креатив сэтгэлгээ/хүн? Креатив сэтгэлгээ байгаагүй бол хүн үүсээгүй, мичин төрөлдөө одоог хүртэл байх байсан биз. Галыг анх хэрэглээндээ ...