HR

Компани байгуулчихлаа. Одоо цаашаа яах уу?

“Удирдлагын гүйцэтгэл” сэдвээр нийтэлж буй цуврал материалын нэгдүгээр хэсэг Та шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ санаачилж, хөрөнгө оруулагчдаас гарааны хөрөнгөө босгож, төлөвлөгөөгөө боловсруулж, хүний нөөцөө ...