Эксперт

Менежерт байх ёстой 3 чадамж

  Business.mn сэтгүүл Монголын менежментүүдийн зөвлөхүүдийн институттэй хамтран Дэлхийн менежментийн зөвлөхүүдийн институтийн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч, Effective Managers зөвлөх фирмийн захирал Двайт Михайликсын нийтлэлүүдээс цувралаар ...
HR

Амжилттай менежерийн таван зарчим

Business.mn сэтгүүл Монголын менежментүүдийн зөвлөхүүдийн институтттэй хамтран Дэлхийн менежментүүдийн зөвлөхүүдийн институтийн Зөвлөлийн Ерөнхийлөгч, “Effective Managers” зөвлөх фирмын захирал Двайт Микайликсын нийтлэлүүдээс цувралаар хүргэж ...