Б. Энхцэцэг
Сэтгүүлч, Хэвлэл мэдээлэл, Олон нийтийн харилцааны зөвлөх