П. Гандолгор
Хүний нөөцийн мэргэшсэн зөвлөх
Podcast

Хүний нөөцөө системтэйгээр удирдах нь (№84)

Зочин: Ганабелл Институтыг үүсгэн байгуулагч, хүний нөөцийн зөвлөх П.Гандолгор Хүний нөөцөө системтэй удирдахын тулд байгууллагууд юун түрүүнд тоглоомын дүрмээ тодорхойлох хэрэгтэй. Аливаа байгууллага өнөөг ...
Топ нийтлэл

Хүний нөөц: Муу удирдвал зардал, сайн удирдвал шавхагдашгүй баялаг

Байгууллагуудад менежментийн олон нөөц бий. Санхүүгийн, менежментийн, материал түүхий эдийн, цаг хугацааны, дата мэдээллийн гэх мэт. Эдгээр нөөцийг удирдахаас гадна хүн хэмээх нөөцийг ...