Өнөржаргал Цэнгэл
Менежментийн үндэсний зөвлөх
Менежмент

Төслийн өртөг, зардлын удирдлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?

Төслийн өртөг зардлын удирдлага нь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай батлагдсан төсөвт багтаан төслийг иж бүрэн хэрэгжүүлэхэд чиглэгддэг. Төсөв нь төслийн бий болгож буй ...