Гүйцэтгэлийн үнэлгээг үр дүнтэй ашиглахад анхаарах 4 зүйл

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний ач холбогдлыг бүрэн ойлгоогүйн улмаас ихэнх байгууллага гүйцэтгэлийн үнэлгээг буруу хийдэг бөгөөд тэр хэрээрээ үр өгөөжийг нь хүртэж чаддаггүй.  Гүйцэтгэлийн ...
HR
Podcast

Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны автоматжуулалт (№115)

Зочин: Дижитал Воркс компанийн Гүйцэтгэх захирал Б.Нямцэрэн  Автоматжуулалтын шийдлүүдийг хүний нөөцийн албаныхны ажлын хэдэн цагийг хэмнэхэд ашигласнаар дорвитой өөрчлөлт гарахгүй. Харин хуримтлагдсан өгөгдлөө шинжилж ...
Podcast

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба ур чадварын үнэлгээ (№113)

Зочин: Монголын хүний нөөцийн институтын захирал Д.Бартанбаатар  Байгууллагад зорилгодоо хүрэх нөөц бололцоо байгаа эсэхийг тогтоож, бизнесийн “эрүүл мэндийг” оношлоход гүйцэтгэлийн үнэлгээ чухал үүргийг ...

Posts navigation