Борлуулалтыг тань өсгөх контентийг хэрхэн бүтээх вэ? 

Онлайн орчинд та бүтээгдээхүүн, үйлчилгээ бус контентийг борлуулдаг. Тиймээс хэрэглэгчдийн худалдан авах сэдлийг төрүүлэхүйц, бүтээгдээхүүн, үйлчилгээний тань үнэ цэнийг хоногшуулах контент бүтээх нь ...
Бизнес Цэнэг
Бизнес Цэнэг

5 сарын сургалтын бүртгэл эхэллээ

Бизнес эрхлэгчдэд зориулан “Business.mn” сэтгүүл, “Хархорум Дижитал” ХХК хамтран зохион байгуулдаг “БИЗНЕС ЦЭНЭГ” сургалтын тавдугаар сарын сэдвүүдийг танилцуулж байна. Сургалт вэбинар хэлбэрээр Мягмар ...
Бизнес Цэнэг

Эрх мэдэлтэй хамт үүрэг хариуцлага шилждэг

Захирал уулзалт, арга хэмжээ зэрэг ажлаар явах тохиолдолд дараагийн түвшний удирдлагуудад ажлаа хариуцуулан гүйцэтгүүлэх тохиолдол байгууллага бүрд гардаг. Тэгвэл хариуцуулан гүйцэтгүүлэх менежментийн арга ...
Бизнес Цэнэг

4 сарын сургалтын бүртгэл эхэллээ

Бизнес эрхлэгчдэд зориулан “Business.mn” сэтгүүл, “Хархорум Дижитал” ХХК хамтран зохион байгуулдаг “БИЗНЕС ЦЭНЭГ” сургалтын дөрөвдүгээр сарын сэдвүүдийг танилцуулж байна. Сургалт вэбинар хэлбэрээр Мягмар ...

Posts navigation