Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны автоматжуулалт (№115)

Зочин: Дижитал Воркс компанийн Гүйцэтгэх захирал Б.Нямцэрэн  Автоматжуулалтын шийдлүүдийг хүний нөөцийн албаныхны ажлын хэдэн цагийг хэмнэхэд ашигласнаар дорвитой өөрчлөлт гарахгүй. Харин хуримтлагдсан өгөгдлөө шинжилж ...
Podcast
Podcast

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба ур чадварын үнэлгээ (№113)

Зочин: Монголын хүний нөөцийн институтын захирал Д.Бартанбаатар  Байгууллагад зорилгодоо хүрэх нөөц бололцоо байгаа эсэхийг тогтоож, бизнесийн “эрүүл мэндийг” оношлоход гүйцэтгэлийн үнэлгээ чухал үүргийг ...

Оюуны фитнесс (№110)

Зочин: Сэтгэл засалч, көүч Б.Болормаа Амьдралд тулгарах аливаа сорилтыг эерэг үзэл хандлагаар давж чаддаг болохын тулд оюун санаагаа тогтмол дасгалжуулах хэрэгтэй. Үүний тулд сөрөг ...
Podcast
Podcast

Арбитраар маргаанаа шийдвэрлүүлэхийн давуу тал (№106)

Зочин: Монголын Олон Улсын Арбитрын дарга С.Энхцэцэг Бизнесийн аливаа хамтын ажиллагааны гэрээнд маргаан үүсэн тохиолдолд голдуу талууд хэлэлцэн шийдэж чадахгүй бол шүүхээр шийдвэрлэнэ гэж ...

Posts navigation