Podcast

Подкаст№49“ “Хөдөлмөрийн харилцаанд тулгардаг түгээмэл асуудлуудыг оновчтой шийдэх нь”

11 дүгээр сарын 3-нд 19-00 цагаас болох “ Хөдөлмөрийн харилцаанд тулгардаг түгээмэл асуудлуудыг оновчтой шийдэх нь” нэртэй вебинар сургалтыг угтаж хийсэн энэхүү подкастаар: ...

Подкаст№48 “Удирдах ажилтны сэтгэл хөдлөлөө жолоодох аргууд” Лектор Д.Наранцэцэг

2020 оны 10 дугаар сарын 27-нд болох “Удирдах ажилтны сэтгэл хөдлөлөө жолоодох аргууд” нэртэй вебинарыг угтаж хийсэн энэхүү подкастаар:  EQ гэдгийг хэрхэн ойлгох ...
Podcast

Posts navigation