Uncategorized

Монголын хөрөнгийн зах зээлийг олон улсын рейтингийн байгууллагууд ажиглаж эхэлжээ

Монголын хөрөнгийн зах зээлийг хөгжингүй орнуудын судалгаа, рейтингийн компаниуд сонирхож эхэлжээ. Тухайлбал, есдүгээр сарын 30-ны өдөр олон улсад хөрөнгийн зах зээлийн индексийн тооцоо, ...
Uncategorized

Нийгмийн даатгалын багц хуулиудын төслийг УИХ-д өргөн барина

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Нийгмийн даатгалын багц хуулиудын анхны шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, өнөөдрийн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж хэлэлцүүллээ. Нийгмийн даатгалын хуулиуд 1995 ...
Uncategorized

SME менторинг хөтөлбөр: Цар тахлын үед хамрагдсан нь нүдээ олсон шийдвэр байлаа

Байгууллагын амжилт тухайн байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг, авьяас чадвар, тэдгээрийн хөгжил, тогтвор суурьшлаас хамаарах төдийгүй тэдгээрийг оновчтой төлөвлөх, зохион байгуулах үйл ажиллагаанаас шалтгаалж байдаг. ...

Posts navigation