“Могул Сервис энд Саппорт” компанийнхан гэрээсээ ингэж ажиллаж байна

“Могул Сервис энд Саппорт” компани нь Microsoft болон Canon брэндийн албан ёсны түнш билээ. Технологийн компани гэдэг утгаараа байгууллагуудын  технологийн үнэ цэнтэй туслах ...
Дижитал шилжилт
Дижитал шилжилт

Зайнаас ажиллах соёлыг амжилттай нэвтрүүлсэн Дижитал Воркс

Цар тахлаас урьтаж компани бүхэлдээ дижитал шилжилт хийж чадсан тул аливаа хязгаарлалтаас хамаарахгүйгээр байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явж байна. Алсын зайнаас ажиллах соёлыг ...