Төр ба бизнес

#ЗүсэлтээрХаръя: Нийслэл хотын эдийн засаг, засаглалын чөдрийг тайлах нь

Business.mn сайт #Зүсэлтээр харъя буланг эхлүүлж байна. Энэ буландаа улс орны нийгэм, эдийн засгийн асуудлуудыг урьдач нөхцөл, түүхэн контекст, шийдэл гаргалгаа талаас нь ...