Мэдлэг

Кристиан Стренгер: Компани ил тод байх нь эрсдлээс сэргийлдэг

Компанийн засаглалын олон улсын шинжээч профессор, доктор Кристиан Стренгер ОУСК-ийн “Глобал мэдлэг групп”-ын хувийн хэвшил хариуцсан зөвлөх, мөн Нью-Йоркийн Германы сан, Франкфурт дэх ...

Posts navigation