Өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхэд цаг хугацаа, зардал мөнгө их шаардах боловч тухайн байгууллагын амжилтад маш их нөлөөлдөг. Гэхдээ өөрчлөлтийн санал санаачлагуудын бараг тал хувь нь бүтэлгүйтдэг. Өөрчлөлтөөс зугталгүй бодит байдалтай эвлэрэх нь зайлшгүй тул байгууллагууд хэрхэн үүнд амжилттай дасан зохицож, тогтвортой байх талаар шийдэмгий байх хэрэгтэй.

Өөрчлөлтийн санаачлагыг амжилттай хэрэгжүүлэх эсвэл бүтэлгүйтүүлэх нь өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх тухайн нэг болон хэд хэдэн төслүүдийг санаачлах, төлөвлөх, хянах, гүйцэтгэх, үнэлэх явдал биш юм. Түүнчлэн, танай байгууллагыг шилжилтэд бэлтгэх, оролцогч талуудын дэмжлэгийг авах, өөрчлөлтийн төслийг хэрэгжүүлэхийн өмнөх бэлтгэл ажил, хэрэгжүүлэлтийн явцад болон дараа нь өөрчлөлтийг дэмжихэд туслах гүйцэтгэх удирдлагуудыг татан оролцуулахтай холбоотой үйл ажиллагаа юм.

Байгууллагуудын өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхэд бүтэлгүйтэж, санхүүгийн алдагдалд орж буй гол шалтгаанууд нь харилцаа холбоо, удирдлагын манлайллын дутагдалтай байдал юм.

Гэсэн хэдий ч, өөрчлөлтийг маш үр дүнтэй удирддаг байгууллагууд стратегийн санаачилгуудыг амжилтанд хүргэхэд чухал ач холбогдол бүхий дараах практикуудыг хэрэгжүүлсэн байдаг.

  • Маш тодорхой төлөвлөгөө болон хэмжих аргачлал
  • Удирдлагууд нь өөрчлөлтийн хэрэгжүүлэлтэнд манлайлан оролцох
  • Хариуцлагатай байдлыг бий болгосноор харилцаа холбоог амжилттай хийх
  • Төслийн удирдлагын стандарт практикуудыг ашиглах
  • Төслийн спонсорыг татан оролцуулах

Өөрчлөлтийг зохион байгуулж удирдахдаа сайн биш байгууллагууд эдгээр стандарт практикуудыг байнга ашигладаггүй нь гайхах зүйл биш юм.

Байгууллагын өөрчлөлтийн удирдлагыг амжилттай зохион байгуулах нь тухайн байгууллагаас одоогийн нөхцөл байдлаас ирээдүйд хүсч буй түвшинд хүрэхэд шаардлагатай шилжилтийг маш хариуцлагатай хийхийг шаарддаг. Төслийн удирдлагын соёл, сэтгэлгээтэй байж байнгын өөрчлөлтөд дасан зохицсон байгууллага урт хугацааны тогтвортой өөрчлөлтийг бий болгож чаддаг.

Эх сурвалж: pmi.org

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Бизнес сэтгүүл

Компаниуд санхүүжилт босгох томоохон боломж нээгдлээ

Өмнөх нийтлэл

E-Mongolia: Онлайнаар компаниа байгуулж, гэрчилгээгээ хүргүүлэн авах боломж бүрдэнэ

Дараагийн нийтлэл

Сэтгэгдэл

Leave a replyYour email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.