Сэтгүүл

Өсөх стратеги

Бизнес эрхлэгч эцэг эхчүүдийн анхааралд: 14-17 насны сурагчдыг Стэнфорд Их Сургуулийн зуны хөтөлбөрт урьж байна

Гүрэн Академи нь 2019 оны 8 дугаар сард Стэнфордын Их Сургуулийн зуны сургалтанд Монголын 14-17 насны сурагчдыг амжилттай хамруулаад ирсэн билээ. Тус сургалт ...
Эксперт

Сэтгэл зүйн гэрээ

Хөдөлмөрийн харилцааны субьектив тал Байгууллага, ажилтан хоёрын хооронд үүсэх хөдөлмөрийн харилцааны бүх талыг албан ёсны бичмэл гэрээнд нэг бүрчлэн заах боломжгүй. Жишээ нь ...

Эксперт