Монголын хөрөнгийн зах зээлийг хөгжингүй орнуудын судалгаа, рейтингийн компаниуд сонирхож эхэлжээ. Тухайлбал, есдүгээр сарын 30-ны өдөр олон улсад хөрөнгийн зах зээлийн индексийн тооцоо, судалгаа хийдэг Их Британийн “FTSE Russell” группээс Хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх захирал Х.Алтайд албан тоот илгээж, Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийг Хөгжиж буй” (Frontier Market) зах зээлийн зэрэглэлд оруулахаар “Ажиглалтын жагсаалт”-нд (Watch List) багтаасан тухай мэдэгджээ.

Тус байгууллага нь олон улсын зах зээлүүдийг “Хөгжиж буй”-гаас “Өндөр хөгжсөн” хүртэл үндсэн 4 зэрэглэлээр ангилдаг. Зэрэглэлийг жилд нэг удаа тогтоодог бөгөөд аливаа зэрэглэл дэвшүүлэх, бууруулахын өмнө нэг жилийн хугацаанд “Ажиглалтын жагсаалт”-нд оруулдаг. Энэхүү үнэлгээг хийхэд арилжаа, төлбөр тооцоо, кастодиан, хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн Зах зээлийн ангиллын Зөвлөлийн хороо болон олон улсын томоохон хөрөнгө оруулагчдын төлөөллийг оролцуулсан Бодлогын Зөвлөлийн хороо оролцдог.

Монголын хөрөнгийн зах зээл нь анх 2012 онд орж байсан ч 2017 онд хасагдаж байсан. Харин түүнээс хойш МХБ нь төлбөр тооцооны системийг олон улсын жишигт нийцүүлэх, олон улсын хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулалтын таатай нөхцөл бүрдүүлэх  чиглэлээр зах зээлийн зохицуулагч болон дэд бүтцийн байгууллагуудтай хамтран ажиллажээ. Ингэснээр цаашид өрөнгийн зах зээлийг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрч, мэргэжлийн томоохон хөрөнгө оруулагчдыг нэвтрүүлэх, зах зээлийн арилжааны идэвх, хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлж, хөгжлийг хурдасгах нөхцөл бүрдлээ гэж МХБ-ээс мэдээлж байна.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Г. Даваадорж

Гадаадын хөрөнгө оруулалт: Нээлттэй зах зээлийн зүрхний цохилт

Өмнөх нийтлэл

Ч.Батцэцэг: Дотоодын зах зээл дээр амжилтгүй байгаа нь гадаадад гарч чадахгүй гэсэн үг биш

Дараагийн нийтлэл

Сэтгэгдэл

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.