Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчилсэн найруулга энэ оны нэгдүгээр сарын нэгнээс хэрэгжиж эхэлсэн. Хуулинд анхаарах ёстой олон зүйл, заалт байгаагаас 162 дугаар зүйлд заасан Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчийн эрх үүргийн тухай юм. Шинэчилсэн хуулиар уг албан тушаалтны мэргэжлийн хяналтын эрх үүргийг нэлээд тэлж өгсөн бөгөөд хуулийн хэрэгжилтийг хангах гол үүрэгтэй.

 Зарим заалтын агуулгыг хүргэвэл:

  • ААН, байгууллага ажлын байран дээр урьдчилан мэдэгдэхгүй чөлөөтэй нэвтэрнэ.
  • Хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар ажил олгогч, ажилтнаас мэдээлэл авах, ярилцах, асуулт тавих эрхтэй.
  • Хуульд заасны дагуу баримт бичгийг бүрдүүлж, хөтөлж байгаа эсэхийг шалгана.
  • Ажил олгогч, ажилтанд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, зөрчил, дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авна.
  • Албан болон албан бус эдийн засагт ажиллаж буй ажилтны хөдөлмөр эрхлэх нөхцөлд хяналт тавина. Жишээ нь, барилгын туслах, гэрийн үйлчлэгч зэргийн ажлын нөхцөлд хяналт тавих эрхтэй.
  • Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажилтны эрх, ажлын цаг, цалин хөлс, ХАБ, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хүүхдийн хөдөлмөр зэрэг бүх л асуудал дээр хяналт, шалгалт, хэрэгжилтийг хариуцна.
  • Мөн ажилтан, ажил олгогчид зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
  • Ажилтан, ҮЭ-ээс гаргасан гомдлын дагуу ААН, байгууллагад хяналт шалгалт хийнэ.
  • Гомдол гаргасан хүний мэдээллийг нууцална.
  • Ажлын байран дээр ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын асуудалд хяналт тавина.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Г. Даваадорж

Оюутолгой компанийн зайнаас ажиллаж буй туршлага

Өмнөх нийтлэл

2021 онд нийслэлээс гаргасан бизнестэй холбоотой чухал шийдвэрүүд

Дараагийн нийтлэл

Сэтгэгдэл

Leave a replyYour email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.