Цахим худалдаагаар хийгдсэн залилангийн гүйлгээний дүн, тоо. 2018.II-2021II улирал. Эх сурвалж: Монголбанк

Сүүлийн жилүүдэд цахим худалдааны хөгжилтэй холбоотой Монгол Улсын төлбөрийн системд бэлэн бус гүйлгээний тоо, дүн өсч байгаа билээ. Гэхдээ үүнийг дагаад залилангийн гүйлгээний дүн өсч байгааг Монголбанкнаас гаргасан тайлангуудаас харж болно. Тухайлбал, 2018 оны II улирлаас 2021 оны II улирал хүртэл хугацаанд цахим худалдаан дахь залилангийн гүйлгээгээр нийт 50 шахуу тэрбум төгрөгийг залилжээ. Энэ нь 2020 оны мөн II улиралтай харьцуулахад бараг 400 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. 

Хэдийгээр нийт залилангийн гүйлгээний тоо нь багасч байгаа ч залилж буй мөнгөн дүн дээрх хугацаанд 102 хувиар өссөн байна. Нийт залилсан мөнгөн дүнгийн 77 орчим хувийг цахим худалдаатай холбоотой залилан эзэлж байна. 

 

Цахим худалдаан дахь залилан нийт залилсан мөнгөн дүнгийн 77 хувийг эзэлж байна.

Залилангийн гүйлгээний нийт тоо, дүн

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Г. Даваадорж

Observe Сonsulting: Бизнесийн үйлдлийн системийг хөгжүүлсэн 10 жил

Өмнөх нийтлэл

Melearn платформ салбартаа шилдэг байхад тань тусална

Дараагийн нийтлэл

Сэтгэгдэл

Leave a replyYour email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.