HR

Сэдэлжүүлэлт: Бурмаар тэжээхээр урмаар тэжээ

Сургалт, зөвлөх үйлчилгээний National Consulting Service (NCS) компанийн үүсгэн байгуулагч Д.Болортой байгууллага дахь сэдэлжүүлэлтийн талаар ярилцлаа. Тэрээр харилцаа холбооны салбарт засварын инженерээс гараагаа ...
HR

Манлайллын тухай ойлголт

Манлайлал гэж юу вэ? Манлайлал болон менежментийн ялгаа, манлайлагчийн үүрэг, ур чадварууд, манлайллыг хөгжүүлэх арга замын талаар миний бие өөрийн мэдлэг туршлагаа уншигчидтайгаа хуваалцъя.  Манлайлал нь: Нийтийн үйл хэргийг биелүүлэхэд хэн ...
HR

Хүмүүсийн мэддэггүй ялгаа, зааг! Эрх мэдлийг хувь хүнд биш албан тушаалд нь өгдөг.

Эрх мэдлийн янз бүрийн түвшингийн хоорондох харилцааг удирдлагын зүгээс тогтоодог арга нь төлөөлөл бөгөөд зорилт ба эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх хариуцлагыг өөртөө хүлээсэн хүнд ...
Менежмент

Компанийн соёлын бүрэлдэхүүн

Байгууллагын  соёл нь байгууллагын үнэт зүйлс, итгэл үнэмшил, хандлага, туршлага, бизнест баримтлах зарчим болон  байгууллагын түүхэнд хуримтлагдсан  зан заншил, ажилтнуудын зан төлөвийн  нийлбэр ...
Эксперт

Компанийн Засаглалын тухай

Засаглал хэмээх ойлголтын язгуур үндэс нь засаг буюу засах гэсэн үг билээ. Хүн төрөлхтний нийгэм, эдийн засгийн хөгжлөө дагаад засаглалын төрөл, хэлбэрүүд ч ...