Д. Болор
Сургалт-Зөвлөх үйлчилгээний "Эн Си Эс" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
Podcast

Хариуцуулан гүйцэтгүүлэх замаар захирлын ачааллыг бууруулах нь (№86)

Зочин: NCS компанийн захирал Д.Болор  Хариуцуулан гүйцэтгүүлэх нь захирал, удирдлагуудын ачааллыг бууруулахаас гадна залгамжлагчаа бэлдэх, ажилтнуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын хариуцлагын тогтолцоог бий болгох зэрэг ...
HR

Манлайллын тухай ойлголт

Манлайлал гэж юу вэ? Манлайлал болон менежментийн ялгаа, манлайлагчийн үүрэг, ур чадварууд, манлайллыг хөгжүүлэх арга замын талаар миний бие өөрийн мэдлэг туршлагаа уншигчидтайгаа хуваалцъя.  Манлайлал нь: Нийтийн үйл хэргийг биелүүлэхэд хэн ...
HR

Хүмүүсийн мэддэггүй ялгаа, зааг! Эрх мэдлийг хувь хүнд биш албан тушаалд нь өгдөг.

Эрх мэдлийн янз бүрийн түвшингийн хоорондох харилцааг удирдлагын зүгээс тогтоодог арга нь төлөөлөл бөгөөд зорилт ба эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх хариуцлагыг өөртөө хүлээсэн хүнд ...
Менежмент

Компанийн соёлын бүрэлдэхүүн

Байгууллагын  соёл нь байгууллагын үнэт зүйлс, итгэл үнэмшил, хандлага, туршлага, бизнест баримтлах зарчим болон  байгууллагын түүхэнд хуримтлагдсан  зан заншил, ажилтнуудын зан төлөвийн  нийлбэр ...