Бизнес Цэнэг

Борлуулалтаа өсгөх арга буюу маркетингийн автоматжуулалт

Хэрэглэгч аливаа компанийн талаар сурталчилгаа үзэх, хаа нэгтээ сонсох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонирхох зэргээр дунджаар 10 удаа хүрэлцэж, харилцаа үүсгэж байж худалдан авах шийдвэр ...
Бизнес Цэнэг

Вэбсайтаа хэрхэн үр дүнтэй маркетинг, борлуулатын суваг болгох вэ?

Танай компани вэбсайтаа анх ямар зорилгоор вэбсайт үүсгэж байсан бэ? Одоо ямар зорилгоор ашигладаг вэ? Эдгээр асуултыг вэбсайттай байгууллага бүр өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. ...

Posts navigation