Covid-19

Ковид-19 ба ажлын байр

Хүний нөөцийн технологийн стартап болох NITO нь өөрийн аппликэйшнээр дамжуулан хүний нөөцтэй холбоотой судалгааг тогтмол хийдэг. Нэг судалгаанд ойролцоогоор 200-300 хэрэглэгч оролцдог.  Эдгээр ...

Posts navigation