Менежмент

Шийдэлд хөтлөх 3 асуулт

Аливаа асуудал, хүндрэлтэй тулахдаа ажилтнууд удирдлагадаа хандаж туслалцаа хүсдэг. Харин та өөрт тохиолдож байсан төстэй нөхцөл байдалд тулгуурлан ямар нэг шийдэл санал болгоно. ...
Uncategorized

Mandal Аsset Management: Өндөр өсөлттэй Монголын компаниудад хөрөнгө оруулна

Монголын Хөрөнгийн биржийн энэ оны зургаа дах бүтээгдэхүүн “Мандал ирээдүйн өсөлт хөрөнгө оруулалтын сан”-гийн цан цохих үйл ажиллагаа боллоо. Үйл ажиллагаанд Мандал Санхүүгийн ...
Менежмент

Шинэ менежерүүдийн эхлэлийн үеийн эрч хүч, хүсэл тэмүүллийг бүү алд!

Сургагдаагүй, шинэ менежерүүд өөрийнхөө хамгийн сайнаар ажиллана. Гэвч ажилтнууд тань “чадан ядан” “хамгийн сайнаараа ажиллаж буй” менежер биш харин “чадварлаг менежер”-ээр удирдуулах ёстой ...

Posts navigation