Менежмент

Хүнд хэрэгтэй бай

Хувийн компанийн захирал байхын нэг сайхан тал нь өөрийн хүссэнээр, өөрийн бодсоноор ажиллах боломж юм. Монгол Улс зах зээлийн нийгэмд шилжээд удаагүй байсан ...

Posts navigation