Эксперт

Бизнесийн томчууд байгууллагын соёлыг онцгойлон анхаардаг болсны шалтгаан

Ямар ч хүн өөрийн гэсэн итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, баримтлах зарчимуудтай байдаг шиг байгууллага ч мөн адил өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа баримталдаг зарчимууд, ...